Informacje ogólne

plasma-ball-2-1192588

CZYM JEST PLAZMA ?

Powszechnie znane są trzy stany skupienia materii: stały, ciekły i gazowy. Zmianę stanu skupienia ze stałego w ciecz a docelowo w gaz uzyskujemy dostarczając odpowiednią ilość energii.
Kontynuacja tego procesu prowadzi do powstania zjonizowanego gazu, który zwany jest czwartym stanem skupienia materii czyli plazmą. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom
plazma jest coraz szerzej wykorzystywana w zastosowaniach przemysłowych.

Technika plazmowa stwarza bardzo zróżnicowane możliwości modyfikowania powierzchni wielu materiałów. Precyzyjne czyszczenie zabrudzonych elementów, aktywacja plazmowa detali
z tworzyw sztucznych przed klejeniem czy lakierowaniem, wytrawianie materiałów takich jak teflon czy krzem lub pokrywanie powierzchni powłokami ochronnymi np. hydrofobowymi
to tylko niektóre z zastosowań.

Możliwości plazmowej modyfikacji powierzchni:

Czyszczenie
Aktywacja
Powlekanie
Wytrawianie