Tetra 150

Możliwości plazmowej modyfikacji powierzchni:

Czyszczenie
Aktywacja
Powlekanie
Wytrawianie