FAQ

1. CZYM JEST ENERGIA POWIERZCHNIOWA ?

Jest to zjawisko występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak błona.
Przy kontakcie ciała stałego z cieczą, jeśli molekuły cieczy przyciągane są między sobą bardziej niż do powierzchni ciała stałego nie następuje jego zwilżenie a na powierzchni tworzą się pojedyncze krople. Jeśli natomiast molekuły cieczy przyciągane są do powierzchni ciała stałego mocniej niż między sobą ciecz rozprowadzi się po powierzchni zwilżając ją dokładniej.

Im większa jest energia powierzchniowa ciała stałego tym łatwiej uzyskać efekt zwiększonej zwilżalności a co za tym idzie spodziewać się lepszych efektów jego klejenia, nadruku czy malowania na jego powierzchni.

2. JAK PLAZMA ZMIENIA ENERGIĘ POWIERZCHNIOWĄ ?

W przypadku plazmowej aktywacji energia powierzchniowa ciała stałego zostaje zwiększona dzięki „otwartym” wiązaniom cząstek tlenu powstającym na powierzchni.

Niejednokrotnie oczekiwanym efektem jest zmniejszenie energii powierzchniowej, a do tego celu służą odpowiednie monomery wykorzystywane w procesach plazmowego powlekania powierzchni.

3. W JAKI SPOSÓB ZMIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA MODYFIKACJI PLAZMOWEJ ?

Pomiar zwilżalności powierzchni bądź jej energii powierzchniowej daje odpowiedź w jakim stopniu powierzchnia została zmodyfikowana. Dysponujemy kilkoma technikami oraz testami pozwalającymi na wykonanie w/w pomiarów.

4. JAKIE SUBSTRATY SĄ ODPOWIEDNIE DO OBRÓBKI PLAZMOWEJ ?

Praktycznie każdy materiał nadaje się do modyfikacji plazmowej.  Metale, szkło i ceramika podlegają plazmowemu oczyszczaniu. Natomiast powierzchnia polimerów czy elastomerów w procesie obróbki plazmowej uzyskuje zwiększoną zdolność do klejenia, nadruku czy spajania z innymi materiałami.

5. CZY MATERIAŁY WRAŻLIWE NA WYSOKIE TEMPERATURY NADAJĄ SIĘ DO MODYFIKACJI PLAZMOWEJ ?

Urządzenia oferowane przez nas wykorzystują tzw. „zimną plazmę” i nie mają nic wspólnego z popularnymi wycinarkami plazmowymi, dlatego nadają się do obróbki również materiałów wrażliwych na wysokie temperatury.

6. ILE TRWA PROCES PLAZMOWEJ MODYFIKACJI POWIERZCHNI ?

Czas trwania procesu zależny jest od materiału poddawanego modyfikacji i dla aktywacji/czyszczenia może wynosić od kilkunastu sekund do kilkudziesięciu minut. Powlekanie powierzchni czy wytrawianie wymagają zazwyczaj dłuższego czasu ze względu na złożoność tych procesów.

7. JAK DŁUGO ZMODYFIKOWANA PLAZMOWO POWIERZCHNIA UTRZYMUJE SWOJE WŁAŚCIWOŚCI ?

Zdolność ta zależna jest od rodzaju użytego substratu jak również od sposobu jego przechowywania. W przypadku metali czy ceramiki jest ona krótka (do kilku godzin), natomiast dla polipropylenu czy polietylenu może wynosić nawet do kilku miesięcy. Zalecane jest aby proces następujący po plazmowej modyfikacji powierzchni nastąpił możliwie jak najszybciej.

8. JAKIE SĄ OGRANICZENIA WYMIARÓW DLA PRZEDMIOTÓW PODDAWANYCH MODYFIKACJI PLAZMOWEJ ?

Oferowane przez nas systemy wyposażone są w komory o pojemności od kilku litrów aż do kilku tysięcy litrów zatem w większości przypadków wymiary substratów nie mają znaczenia.

9. CZY PLAZMOWEJ MODYFIKACJI MOŻNA PODDAWAĆ OBIEKTY TRÓJWYMIAROWE ?

Zdecydowanie tak. Plazma działa w fazie gazowej dlatego jest w stanie dostać się wszędzie tam gdzie cząstki gazu.
Oczywiście w pierwszym etapie bezpłatnie oceniamy możliwości modyfikacji dla konkretnego substratu otrzymanego od klienta.

Zapraszamy do kontaktu z nami !

Możliwości plazmowej modyfikacji powierzchni:

Czyszczenie
Aktywacja
Powlekanie
Wytrawianie